Logo

Producent Stolarki Aluminiowej

Polityka prywatności
i informacja o używaniu plików cookies

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności i informacji o używaniu plików cookies jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest STOLPROF Dawid Mleczko, Anna Mleczko Spółka Cywilna z siedzibą w w Bielsku-Białej (kod pocztowy 43-382) przy ul. Relaksowej 15. Dane osobowe zbierane przez STOLPROF przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO,  w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. STOLPROF zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
 2. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych
  W ramach swojej działalności STOLPROF zbiera i przetwarza dane osobowe w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STOLPROF jako administratora danych, aby świadczyć usługi na rzecz Klientów, prowadzić marketing usług STOLPROF, które mogą polegać na:
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera lub edukacyjna);
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów   usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. Rodzaje danych
  Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do przedstawienia informacji handlowej lub przesłania powiadomień, maili w ramach usługi newslettera lub edukacyjnej:
 • imię,
 • adres email.
 1. Państwa prawa
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności STOLPROF lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych. Zgodnie z zasadami określonymi
  w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby STOLPROF przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 
 2. Prawo do wniesienia skargi
  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez STOLPROF danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych).
 3. Okres przetwarzania
  Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STOLPROF jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
 4. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z STOLPROF, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu STOLPROF na  odstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie STOLPROF. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE STOLPROF zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 
 5. Profilowanie
  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Państwa w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Państwa.
 6. Pliki cookies
 7. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: „cookies”) do zbierania informacji o dostępie Państwa do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Państwa.
 8. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Państwa, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do potrzeb Państwa.
 9. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Państwa, którzy po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 10. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej służą do oceny realnego zainteresowania serwisem, aby lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, pomagają stale udoskonalać serwis czyniąc go jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanym do potrzeb.
 11. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 12. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 13. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 14. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 15. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 16. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  • rozpoznawania Państwa, którzy już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
  • dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  • zbierania informacji statystycznych o tym, jak Państwo korzystają ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Państwa.